zábavno - športového popoludnia 2017

Asint Educate podporil 5. Ročník zábavno – športového popoludnia pre celé rodiny
organizované rodinným centrom Dlháčik v Karlovej Vsi, Bratislava.