Nástroje pre BI aplikácie

Zvoľte si nenáročnú a výkonnú technológiu pre váš server a klientov.
BI aplikácie vytvárame v technológiach  vedúcich svetových firiem v oblasti OLAP – INFOR a Microsoft® .

Technológie Infor
Technológie Microsoft