MEX Importér

Import dát do dátových skladov a ich konverzia do multidimenzionálneho prostredia MIS Alea Server.

Comments are closed.