SQL Server Reporting Services

Zabezpečenie služieb lokálneho, vzdialeného, diferencovaného, vopred definovaného. Integrácia reportingu do Share Point Server managementu.

Comments are closed.