Výročie

25_years_400px

 Asint Educate spol. s r.o.

1991 – 2016

 Spoločnosť Asint Educate spol. s r.o. tento rok oslavuje 25. výročie svojho vzniku a pri tejto príležitosti chceme poďakovať aj Vám, vážení klienti a obchodní partneri, že sme sa v priebehu uplynulých dvadsiatich piatich rokov stali uznávanou, modernou spoločnosťou v oblasti poskytovania širokého portfólia našich služieb.

 Chceli by sme sa Vám úprimne poďakovať za Vašu dôveru a spoluprácu. Snahou spoločnosti bolo od začiatku poskytovať kvalitné služby, získať spokojných klientov a zároveň upevňovať a rozvíjať obchodné vzťahy.

 Dosiahnuté výsledky a úspechy sú pre nás záväzkom, aby sme sa aj naďalej snažili poskytovať komplexné služby s dôrazom na plnenie Vašich požiadaviek a vytváranie dlhodobých partnerských vzťahov.

Pevne veríme, že nám aj v budúcnosti preukážete Vašu dôveru.

 Ďakujeme.

Asint Educate tím