O nás

Spoločnosť Asint Educate, spol. s r.o. bola založená v roku 1991. Viac ako 25 rokov pôsobenia našej firmy na trhu predstavuje profesionálne, úspešné a kvalitné dodávanie služieb našim klientom, či už zo súkromného, alebo verejného sektora. Asint Educate poskytuje služby v oblasti projektového riadenia, vzdelávania, poradenstva pre zavedenie controllingu a manažérskeho reportingu, poradenstva pri plánovaní využitia, koncepčnej podpory, ako aj auditu a kontroly fondov EÚ Vytvárame a dodávame „business intelligent“ aplikácie a manažérske informačné systémy v technológii multidimenzionálnych databáz. Pomáhame získať údaje z primárnych dátových systémov (ERP), spracovávať ich s využitím analytických nástrojov a výsledky prezentovať vo forme vhodnej pre prijatie manažérskych rozhodnutí. Naše portfólio služieb Vám pomôže s naplnením Vašich očakávaní a dosiahnutím Vami stanovených cieľov.