Personálny audit

Dodávame poradenskú službu zameranú na objektívne a kvalifikované zhodnotenie osobnostného a profesionálneho potenciálu pracovníkov. Pri personálnom audite sa zameriavame na hodnotenie zamestnancov vo viacerých oblastiach, ktoré sa definujú individuálne podľa požiadaviek klienta a pracovnej pozície. Naša firma Vám zabezpečí komplexný obraz o personálnej situácii vo Vašej organizácii.