MULTIPRINT

Produkt na automatické generovanie užívateľsky definovanej sady výkazov a jej elektronickú distribúciu v prostredí web klienta. Užívatelia si v prostredí web rozhrania definujú sadu požadovaných výkazov v kombinácii s ostatnými parametrami. Tieto sa automaticky generujú v centrále a po vygenerovaní sú automaticky v spakovanom súbore distribuované klientom pomocou elektronickej pošty.