Referencie

 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Ministerstvo financií SR
 • Ministerstvo vnútra SR 
 • Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Najvyšší kontrolný úrad SR
 • Národné centrum zdravotníckych informácií
 • Národný bezpečnostný úrad
 • NsP sv. Cyrila a Metoda, Petržalka
 • Österreichischer Sparkassenverband
 • Österreichische Sozialversicherung – Hauptverband
 • ProCS, s.r.o., Šaľa
 • Slovenská akademická informačná agentúra, n.o.
 • Slovenská lekárska komora
 • Slovenská pošta, a.s.
 • Sociálna poisťovňa
 • Štatistický úrad SR
 • TEMPUS AWT Bavaria
 • Združenie zdravotných poisťovní SR

ekonom  ministerstvo dvarz  nar cent zdravot   nemocnica    posta   komora nbu  ministrestvo financii    banka   poistovna ministerstvo vnutra     procs stat urad  akademiabmw

zdravot    kon urad     osterich

Comments are closed.