Referencie

 

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Ministerstvo financií SR
 • Ministerstvo vnútra SR 
 • Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Najvyšší kontrolný úrad SR
 • Národné centrum zdravotníckych informácií
 • Národný bezpečnostný úrad
 • NsP sv. Cyrila a Metoda, Petržalka
 • Österreichischer Sparkassenverband
 • Österreichische Sozialversicherung – Hauptverband
 • ProCS, s.r.o., Šaľa
 • Slovenská akademická informačná agentúra, n.o.
 • Slovenská lekárska komora
 • Slovenská pošta, a.s.
 • Sociálna poisťovňa
 • Štatistický úrad SR
 • TEMPUS AWT Bavaria
 • Združenie zdravotných poisťovní SR

 

Certifikáty

 • Zavadený systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016 / EN ISO 9001:2015