Procesný audit

V rámci procesného auditu náš tím expertov s použitím príslušných metód a modelov Vám pomôže vypracovať hĺbkovú analýzu jednotlivých procesov v spoločnosti na základe stanovených požiadaviek vyplývajúcich z dosiahnutia konkrétnych cieľov manažmentu.