Plánovanie a rozpočtovanie

Nestíhate variantné prepočty alternatív? Chýbajú vám rozpočty vnútroorganizačných jednotiek alebo argumenty pre ich obhájenie? Dokážete zmeny v plánoch bezproblémovo premietnuť do vnútroorganizačných rozpočtov?
Aplikácie plánovacích a rozpočtovacích BI systémov spresňujú a zrýchľujú plánovacie a rozpočtovacie procesy organizácií. Budete prekvapení ako rýchlo a jednoducho je možné skvalitniť váš súčasný systém plánovania a rozpočtovania aplikovaním BI riešení.