ZUBNÁ STAROSTLIVOSŤ

Výkony zubnej starostlivosti – počtov jednotlivých výkonov, návštev zubára alternatívne v hodnotovom vyjadrení v €, podľa jednotlivých (skupín) druhov výkonov, poisťovní, poskytovateľov.
Metódy: analýza ukazovateľov a podielových ukazovateľov počtov výkonov a návštev, počtov lekárov, analýza odchýlok, vývoja, štruktúry (podielových) ukazovateľov, odchýlok od očakávanej hodnoty, zostavy TOP N, ABC analýzy, grafické zobrazenie prípadov a odchýlok.

8