BI aplikácie

BI systémy sú účinným nástrojom na podporu rozhodovania v každej spoločnosti. Správny BI systém musí umožniť používateľom získavať potrebné informácie na rozhodovanie aj bez podpory IT oddelenia. To znamená,že umožňujeme, aby si aj bežní používatelia boli schopní uspokojiť všetky svoje potreby, či už v oblasti reportingu, ad-hoc analýz alebo vyhľadávania informácií.
Aplikácie pre zdravotníctvo
Aplikácie pre banky a poisťovne
Aplikácie pre poisťovne a DSS
Aplikácie pre zdravotné poisťovne
Aplikácie pre obchodné a distribučné spoločnosti