Management reporting

Požadujú vaši manažéri stále nové a nové informácie?
Prostredníctvom užívateľsky prispôsobeného systému BI management reporting budete schopní vytvárať štandardné aj ad-hoc reporty, ktoré manažment požaduje.  Štandardné reporty sa automaticky vytvoria v naplánovaných časových intervaloch. Výsledky analýz vo forme reportov budú manažérom k dispozícii, nech sú kdekoľvek, stačí sa im len pripojiť na váš intranet.