NEMOCNICE

Analýzy nemocníc (skupín nemocníc) Rakúska, podľa nákladových ukazovateľov, kapacitných ukazovateľov, výkonových ukazovateľov.
Metódy: analýza ukazovateľov a podielových ukazovateľov , analýza odchýľok, vývoja, štruktúry (podielových) ukazovateľov, odchýľok od smernej hodnoty, zostavy TOP N, grafické zobrazenie ukazovateľov ich vývoja v čase a odchýľok.

10