WOHNQUADRAT

Program pre podporu predaja a nákupu klientských nehnuteľností a ich financovanie bankovými produktami. Banky ponúkajú svojim klientom službu sprostredkovania nákupu a predaja nehnuteľností spojené s finančným krytím operácií prostredníctvom svojich produktov.