ŠTATISTIKY

Zostavenie štatistických výkazov pre centrálne orgány, ako Ministerstvo financií SR a Štatistický úrad SR.

statistiky_s