VÝKAZY ZP

Zostavenie výkazov pre MZ SR, NCZI a zdravotné poisťovne.
Metódy: vyhodnotenia absolútnych a kvalitatívnych ukazovateľov podľa požadovaných kritérií a spôsobu agregácie/triedenia.

6