SQL Server Integration Services

Služby dátového pripojenia OLAP na rôzne Služby dátového pripojenia OLAP na rôzne druhy dátových zdrojov, SQL dáta,textové súbory, štandardné interface dáta XML.