SPRÁVA O RIZIKÁCH

Vyhodnocovanie bankového rizika jednotlivých aktív banky. Diverzifikácia rizika sledovanie kľúčových parametrov a medzibankové porovnania v súčasnosti aj v časových radoch.