Infor PM Application Studio

Excel-like Frontend využiteľný aj pre Web publishing, prepojenie na Microsoft OLAP dáta a na SQL dátové zdroje.