Poradenstvo pre eGovernment

Asint Educate má skúsenosti v oblasti poradenstva zameraného na zefektívnenie poskytovaných služieb verejnou správou s využitím maximálneho potenciálu informačných a komunikačných technológií  vo verejnej správe spojené v neposlednom rade aj s organizačnými zmenami a novými zručnosťami.