ZMLUVNÍ LEKÁRI

Analýzy výkonov zmluvných lekárov v členení podľa odbornosti, podľa pobočiek zdravotných poisťovní, počty lekárov, prípadov ošetrenia, zaúčtovaných poplatkov.
Metódy: analýza ukazovateľov a podielových ukazovateľov, analýza odchýlok, vývoja, štruktúry (podielových) ukazovateľov, odchýlok od smernej alebo očakávanej hodnoty, zostavy TOP N, grafické zobrazenie ukazovateľov ich vývoja v čase a odchýlok.

11