Infor PM OLAP Server

Multidimenzionálny databázový OLAP server s navigátorom pre ad-hoc reporting, tvorbu analýz a zostáv. Podporuje WEB klientov, zostavy Infor PM Application Studio.