Sponzoring

2017 Zábavno – športové popoludnie :

2017 Detský letný tábor JUDO ACADEMY Lab :

2018 Hľadanie pokladu: Cesta okolo sveta :