SQL Server Analysis Services

Umožňuje vytvárať OLAP multidimenzionálne kocky, vhodné prostredie pre plánovanie, reporting a analýzy.