BENCHMARKING

Analýza jednotlivých bánk vo vzájomnom porovnaní podľa kľúčových ukazovateľov ROE, CIR SCORING. Štatistické vyhodnocovanie parametrov bánk v rámci vybraného benchmarkového indexu. Vplyv jednotlivých ukazovateľov na výkonnosť ekonomiky bánk.