CENY LZZ

Aplikácie pre výpočet návrhov zmluvných cien lôžkových zdravotníckych zariadení poisťovne a pre následné sledovanie plnenia zmluvných cien.
Metódy: analýza casemixu diagnóz a štruktúry nákladov LZZ, simulácia návrhu cien LZZ, súhrnné zostavy návrhov cien pre rokovania s poskytovateľmi LZZ.

1