KASCREEN

Analýzy úrovne nemocničného ošetrenia obyvateľstva v nemocniciach Rakúska za diagnózy (ICD-10) alebo lekárske výkony (MEL) podľa bydliska, pohlavia, veku pacienta, dĺžky nemocničného ošetrenia, spôsobu prepustenia z nemocnice (vrátane úmrtia).
Metódy: analýza podielových ukazovateľov, Zostavy TOP N, grafické zobrazenie prípadov a odchýľok, GIS.

6