BETRIEBSVERGLEICH

Bankové výkazníctvo, súvahy a výsledovky skupiny bánk Sparkasse prístupné on-line za webom. Časové rady pre významné bankové a finančné ukazovatele. Sledovanie a grafická interpretácia jednotlivých bankových aktív.