CONTROLLING

Rozpočtový, controllingový a reportovací systém organizácie. Údaje sa automaticky importujú do systému Alea z účtovného systému a následne sa spracovávajú podľa požiadaviek controllingu.

controlling_s