ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Analýza zdravotnej starostlivosti za diagnózy podľa štruktúr druhov poskytovateľov (podľa štruktúry poistencov). Metódy: analýza zdravotnej starostlivosti podľa oddelení LZZ, druhov poskytovateľov a štruktúry poistencov, vyhodnotenie odchýľok od priemernej (smernej) hodnoty, mediánu, minima a maxima.

4