EPICHECK

Analýzy odchýľok úrovne nemocničného ošetrenia obyvateľstva regiónov Rakúska za diagnózy (ICD-10) alebo lekárske výkony (MEL) podľa bydliska, pohlavia, veku pacienta, dĺžky nemocničného ošetrenia, spôsobu prepustenia z nemocnice (vrátane úmrtia).
Metódy: Analýza odchýľok od celoštátneho priemeru, Zostavy TOP N, grafické zobrazenie prípadov a odchýľok, GIS, priama štandardizácia.

5