Controlling

Zodpovedá váš súčasný controlling vašim požiadavkám a potrebám? Máte informácie z controllingu k dispozícii včas a slúžia pre riadenie? Sledujete a vyhodnocujete správne údaje?
Ak sa rozhodnete skvalitniť a prehĺbiť controlling vašej organizácie, uvažujte o BI systémoch riešenia. Ich flexibilita a pružnosť určite uspokojí aj vaše požiadavky.