KMEŇ ZP

Analýza štruktúry kmeňa poistencov. Metódy: analýza počtov ošetrení casemixu diagnóz oddeleniami LZZ v regiónoch podľa počtu a štruktúry poistencov, vyhodnotenie odchýľok od priemernej (smernej) hodnoty, Analýzy TOP N, GIS.

2