Report Builder / Report Designer

Nástroje pre vývoj a efektívnu údržbu reportov. Vytváranie viacnásobne využiteľných častí reportov, skladanie reportov z vopred pripravených častí.