PRÍJEM POISTNÉHO

Analýzy a štatistiky príjmu poistného Sociálnej poisťovne podľa pobočiek, druhu vlastníctva, OKEČ platiteľa, sídla platiteľa. Prehľady o registračných listoch zamestnávateľov a fyzických osôb, prehľady o predpisoch poistného podľa fondov, prehľady o platbách do fondov, výpočty úspešnosti výberu poistného.

prijemsp