DataMining

Požadujete analyzovať veľké objemy dát a zistiť ich kritické body?
Produkt  DeltaMiner vám dáva k dispozícii širokú paletu tradičných aj inovatívnych analýz, ktoré možno aplikovať  na vaše dáta (ranking, portfólio a ABC analýzy, navigation, profiling, optimization a segmentation). Výsledky analýz vám poskytnú nové pohľady na váš business.