Share Point Server

Server intranetových, extranetových a webových aplikácií. Systémová vrstva pre spúšťanie vytvorených reportov ako webovej aplikácie.