POHĽADÁVKY

Mesačný zber údajov o pohľadávkach Sociálnej poisťovne z 38 pobočiek, konsolidácia údajov a ich následné spracovanie pre účely štatistiky, reportingu a správy pohľadávok. Analýzy pohľadávok podľa pobočiek, OKEČ, štatistických skupín, spôsobu uplatnenia pohľadávky a ďalších výberových kritérií.

pohladavkysp