Riadenie IB

Riešenie bezpečnostných otázok je neoddeliteľnou súčasťou úspešného fungovania spoločnosti. V tejto oblasti Vám vieme pomôcť  s analýzou, hodnotením a riadením bezpečnostných rizík; zadefinovaním bezpečnostných stratégií; navrhnutím a implementáciou systémov na monitorovanie bezpečnosti ako aj inými službami v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti.