PLNENIE ZMLUVNÝCH CIEN

Analýza štruktúry plnenia zmluvných cien.
Metódy: analýza uhradených nákladov ošetrení casemixu diagnóz oddeleniami LZZ , vyhodnotenie odchýľok od priemernej (smernej) hodnoty, Analýzy TOP N, GIS.

3