OŠETRENIA

Analýzy nemocničného ošetrenia a lekárskych výkonov za diagnózy ICD a MEL, dôvodov prijatia do nemocnice, dôvodov prepustenia z nemocnice, pobočiek zdravotnej poisťovne, veku a pohlavia pacientov, bydliska pacientov, podľa počtu pobytov v nemocnici a bodového ohodnotenia.
Metódy: analýza ukazovateľov a podielových ukazovateľov , analýza odchýľok,vývoja, štruktúry (podielových) ukazovateľov, odchýľok od smernej hodnoty, zostavy TOP N, grafické zobrazenie ukazovateľov ich vývoja v čase a odchýľok.

9