PLATOBNÁ DISCIPLÍNA

Denné prehľady úhrad vystavených faktúr a ich zverejňovanie v Intranete organizácie.

pladisciplina_s